Zasady pakowania przesyłek

Co to znaczy NST i kiedy zaznaczyć?

Przesyłka niestandardowa to przesyłka, która:

 • nie posiada regularnego kształtu prostopadłościanu (np. posiada kształt owalny, wystające elementy)
 • - przesyłka z usługą uwaga ostrożnie, uwaga szkło itp.
 • - przekracza wyznaczone gabaryty przez przewoźnika do kwalifikacji jako NST (szczegóły wymiarów w regulaminie)

W przypadku prawidłowo podanych wymiarów system sam zaznaczy NST jeśli będzie taka kwalifikacja ze względu na wymiary. Użytkownik powinien zaznaczyć jeśli przesyłka nie posiada odpowiedniego kształtu lub jest elementem delikatnym (uwaga ostrożnie, uwaga szkło). W takim wypadku powinna zostać również naklejona taka naklejka na przesyłkę. Ma to szczególne znaczenie na bezpieczeństwo przesyłki jak również na skuteczne dochodzenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia. Przesyłki NST są sortowane ręcznie. Sortery automatyczne mogą spowodować uszkodzenie przesyłek wymagających szczególnej ostrożności.

 

Jak prawidłowo zapakować przesyłkę dla kuriera? Podstawowe zasady:

 

 • Użyj sztywnego pudełka z nienaruszonymi klapami.
 • Usuń z pudełka wszelkie etykiety, oznaczenia materiałów niebezpiecznych i inne oznaczenia wysyłki, które nie mają już zastosowania
 • Zawiń każdy przedmiot osobno
 • Użyj odpowiedniego materiału amortyzującego
 • Użyj mocnej taśmy przeznaczonej do przesyłek
 • Nie używaj sznurka ani papierowych owinięć
 • Użyj pojedynczej etykiety adresowej z wyraźnym adresem dostawy i adresem zwrotnym
 • Umieść kopię etykiety adresowej wewnątrz przesyłki w przypadku poszukiwania przesyłki lub odklejenia etykiety pomoże zidentyfikować przesyłkę

 

Jak prawidłowo zapakować przesyłkę paletową.

 • towar rozłóż równomiernie na palecie
 • odpowiednio przymocuj towar do palety aby był nieruchomy
 • elementy znajdujące na palecie nie powinny sie ze sobą stykać, to samo dotyczy sytuacji jeśli na palecie znajdą się kartony z zawartością (zawartość w kartonach powinna być oddzielona materiałem amortyzującym)
 • zadbaj o to aby towar nie wystawał poza obrys palety
 • jeśli nadajesz paletę standardową paleta powinna mieć wymiar 120 cm x 80 cm
 • ze względów estetycznych jak również dodatkowego umocowania towaru na palecie można ją zabezpieczyć folią strecz

 

 

Dokładne wymagania co do sposoby pakowania przesyłek znajdują się w regulaminach przewoźników. Znajdują się tam również szczegóły dotyczące dodatkowych oznaczeń na przesyłkach typu "uwaga szkło".

 

 

Lista przedmiotów zabronionych:

 

 • napoje alkoholowe;
 • narkotyki;
 • tytoń i wyroby tytoniowe;
 • materiały pornograficzne;
 • broń palna i amunicja;
 • żywe zwierzęta;
 • ZA WYJĄTKIEM WYSYŁKI PSZCZÓŁ I MATEK PSZCZELICH USŁUGĄ PRZEWOŹNIKA GEIS - PO REJESTRACJI JEDNOSTKI PSZCZELARSKIEJ W SYSTEMIE
 • skóry zwierząt (niedomowych);
 • zwłoki ludzkie w tym szczątki;
 • zwłoki zwierzęce w tym szczątki;
 • preparaty dla kur;
 • Nasiona;
 • rośliny;
 • leki;
 • żywność;
 • towary łatwo psujące się;
 • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro, biżuteria);
 • gotówka oraz przedmioty zbywalne;
 • znaczki pocztowe o wysokiej wartości;
 • towary/materiały niebezpieczne;
  (ADR, materiały łatwopalne, materiały radioaktywne, materiały cuchnące, materiały żrące, materiały biologicznie aktywne);
 • towary zagrażające zdrowiu oraz mogące spowodować uszkodzenia w innych przesyłkach;
 • futra;
 • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
 • rzeczy osobiste;
 • bagaż pozostawiony bez opieki;
 • płyny;
 • puszki z oliwą;
 • sól drogową;
 • szyby;
 • elementy szklane;
 • meble złożone;
 • artykuły o delikatnej zawartości których charakterystyka uniemożliwia prawidłowe zabezpieczenie do transportu zbiorowego
 • drzwi drewniane, metalowe;
 • metalowe obręcze;
 • burty samochodowe;
 • silniki używane (zwłaszcza zawierające oleje);
 • stoły bilardowe i do tenisa stołowego;
 • kajaki, deski surfingowe, maszty;
 • wanny, kabiny prysznicowe, ceramika łazienkowa;
 • wiaderka z farbami, klejami często plastikowe;
 • papierowe duże worki z zawartością sypkiego towaru;
 • inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Szczegółowe listy przedmiotów zabronionych znajdują się w regulaminach poszczególnych przewoźników.