Ubezpieczenie przesyłki kurierskiej – kiedy warto ?

Przesyłki kurierskie od dawna cieszą się popularnością wśród osób często wysyłających lub kupujących towary w sklepach internetowych. Korzystanie z firm kurierskich daje wiele możliwości, jakich nie znajdziemy w standardowych usługach pocztowych. Dużą zaletą jest możliwość wysłania paczki bez wychodzenia z domu, a także spory wybór wśród różnych przewoźników. Ale nie tylko – nadawca może również zdecydować się na dodatkowe ubezpieczenie przesyłki.

Ubezpieczenie przesyłki a wartość deklarowana.

Te pojęcia są pojęciami bardzo podobnymi i pełnią tą samą rolę. Nadając przesyłkę wskazujemy wartość przesyłki (deklarujemy ją). Czasami wiąże się to ze wskazaniem wartości przewoźniki w kwestii odpowiedzialności jaką chcemy aby ponosił w przypadku szkody a czasami wiąże się to z zawarciem umowy ubezpieczeniowej. Efekt jest ten sam. Określamy odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie naszej przesyłki. Odpowiedzialność tą ponosi ubezpieczyciel przewoźnika lub sam przewoźnik. Wskazanie jednak kwoty nie koniecznie oznacza ,że przewoźnik będzie taką dokładnie kwotę nam wypłacić – ważna jest również rzeczywista wartość przedmiotów znajdująca się w przesyłce.

Rzeczywiste odszkodowanie w przypadku zniszczenia przesyłki lub jej zaginięcia.

Jeśli dojdzie do szkody będziemy musieli udokumentować naszą stratę. Przydadzą się nam tutaj dokumenty potwierdzające wartość wysłanych przedmiotów np. faktura zakupu, paragon, umowa kupna – sprzedaży np. aukcja internetowa jest właśnie formą umowy kupna – sprzedaży. Brana jest pod uwagę niższa kwota z udokumentowanej kwoty a kwoty ubezpieczenia. Przykłady poniżej:

 • ubezpieczymy przesyłkę na 1000 zł a wartość przesyłki udokumentujemy na 200 – zostanie nam wypłacone 200 zł
 • ubezpieczymy przesyłkę na 500 zł a udokumentujemy jej wartość na 700 zł – zostanie nam wypłacone 500 zł

Firmy będące płatnikiem podatku VAT otrzymują odszkodowanie w kwocie netto.

Tak jest to związane z przepisami podatkowymi. Przeanalizujmy taką sytuację. Firma dokonuje zakupu garnków za 1000 zł netto czyli 1230 zł brutto. W tym momencie odlicza podatek VAT w kwocie 230 zł oraz podatek dochodowy w kwocie 180 zł (załóżmy, że jest to 18 % od kwoty netto). W momencie utraty przesyłki otrzymuje 1000 zł odszkodowania i od tego musi zapłacić podatek dochodowy czyli 180 zł. Podsumowując:

 • wydaje na zakup 1230 zł
 • odlicza 230 zł podatku vat
 • odlicza 180 zł podatku dochodowego
 • otrzymuje 1000 zł rekompensaty
 • płaci 180 zł podatku dochodowego od rekompensaty

  – 1230 + 230 + 180 + 1000 – 180 = 0
  Firma nie poniosła strat ale również nic nie zyskała na szkodzie.

Utracone korzyści w przypadku szkody na przesyłce.

Niestety większość firm kurierskich nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści związane ze zniszczeniem lub utratą przesyłki a nawet jej nieterminowym doręczeniem. Taka odpowiedzialność rodziłaby możliwość wielu wyłudzeń. Bardzo łatwo byłoby domagać się kwoty utraty dochodów lub wskazania kary umownej – możliwe, że nawet fikcyjnej. W dodatku opłata za ubezpieczenie dość często jest opłatą niewielką, która byłaby niewspółmierna do odpowiedzialności przewoźnika. Wyobraźmy sobie sytuację gdzie klient płaci kilkanaście złotych za przesyłkę z ubezpieczeniem a przewoźnik odpowiada wielotysięcznym odszkodowaniem lub nawet milionowym. Wskazanie takiej odpowiedzialności przewoźnikowi wymaga zawarcia dodatkowej klauzuli w umowie transportowej. Z doświadczenia wiemy, że firmy przewozowe nie świadczą takich usług standardowo.

Dobrze zapakuj przesyłkę

Dodatkowe ubezpieczenie i możliwość uzyskania z tego tytułu odszkodowania mają rację bytu jedynie wtedy, gdy przesyłka będzie zapakowana zgodnie z zaleceniami firmy przewozowej. Trzeba więc zadbać o jej właściwe zabezpieczenie, szczególnie wtedy, gdy towar jest delikatny i jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia go w trakcie przewożenia. Jeśli towar zostanie zniszczony z winy nadawcy, raczej nie ma szansy, by firma odszkodowawcza w razie nieszczęśliwego zdarzenia uznała roszczenie za zasadne. Należy tutaj pamiętać, że to nadawca musi udowodnić powstanie szkody w czasie transportu. Konieczny będzie tutaj protokół szkody spisany w odpowiednim momencie. Również rodzaj uszkodzenia jest ważny. W praktyce uszkodzenia wewnętrzne bez naruszenia opakowania świadczą o nieodpowiednim zabezpieczeniu przesyłki przez nadawcę wewnątrz.

Wysyłka przedmiotu niezgodnego z regulaminem firmy kurierskiej.

Należy tutaj podkreślić, że odszkodowanie może zostać nam nie wypłacone również w przypadku jeśli danej zawartości przesyłki nie było nam wolno wysłać. Bardzo często nie wolno wysyłać żywności, substancji płynnych, pieniążków, zwierząt, dzieł sztuki oraz przedmiotów o szczególnej wartości. Przez przedmioty o szczególnej wartości często chodzi o przedmioty zabytkowe lub przedmioty unikatowe.

W takim razie wykupić dodatkowe ubezpieczenie przesyłki czy nie ?

Ubezpieczenie przesyłki to jedna z opcji, na którą możemy się zdecydować, ale też warto dobrze je rozważyć. Większość firm kurierskich w swojej ofercie posiada standardowe ubezpieczenie do pewnej kwoty. Czasem jest to kilkaset złotych, czasem tysiąc lub więcej. Jeśli więc wysyłamy przedmioty o niewielkiej wartości, nie ma większego sensu kupno ubezpieczenia – firma kurierska i tak będzie ponosiła odpowiedzialność, jeśli w trakcie przewozu czy dostarczania przesyłka zostanie uszkodzona lub jej zawartość zostanie skradziona. Zupełnie inaczej jest w przypadku, gdy wysyłamy towary o większej wartości w takim wypadku warto skorzystać z ubezpieczenia. Pamiętajmy jednak aby zawartość była zgodna z regulaminem przewoźnika i przesyłka była odpowiednio zapakowana a to na pewno zmniejsza szansę jej uszkodzenia. Ubezpieczenie natomiast chroni nas w przypadku jej utraty.