7.4 Gabaryty przesyłek istotny czynnik wpływający na cenę.

To zagadnienie, które często budzi wiele kontrowersji. Są trzy informacje, które mogą wpływać dość istotnie na cenę przesyłki u danego przewoźnika. Jeśli informacje te w zleceniu są podane prawidłowo kalkulator wskaże odpowiednią cenę. Narażeni Państwo są na niespodziewane koszty jeśli te informacje nie zostaną podane prawidłowo. Czynniki wpływające na cenę przesyłki:

Waga rzeczywista przesyłki – jest to waga najprościej obrazując ta, którą wskazuje waga. Zwłaszcza przesyłki powyżej 30 kg mogą znacząco wpływać na różnicę w cenie.

Sposób zapakowania – istotne jest czy przesyłka jest zapakowana w regularny karton w kształcie prostopadłościanu. Jeśli przesyłka posiada nieregularny kształt lub nie jest w kartonie w zleceniu powinien zostać zaznaczony niestandard. Wszelkie przedmioty w drewnianych skrzyniach lub owinięte materiałem utrudniającym przesuwanie po gładkich powierzchniach w zależności od przewoźnika mogą powodować, że przesyłka jest niestandardowa.

Uwaga ostrożnie – regulaminy niektórych przewoźników w przypadku oznaczeń góra/dół, uwaga ostrożnie wymagają zaznaczenia usługi niestandardu.

Wymiary przesyłki – przewoźnicy na podstawie wagi obliczają wiele wskaźników ,które mogą wiązać się z inną ceną lub dopłatą. To jest bardzo istotne aby podać prawidłowe wymiary przesyłki w zleceniu. System w takim wypadku wskaże prawidłowo cenę i uwzględni wszelkie dopłaty związane z wymiarami przesyłki.

Poniżej opisujemy pojęcia, którymi posługują się przewoźnicy i wskazujemy jak system liczy poszczególne opłaty.

7.41 Waga wymiarowa

7.42 Niestandard

7.43 Dłużyca

7.44 Duża paczka.

7.45 Maksymalne wymiary przesyłki